ŞULE USLU SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

       

 

Özel sağlık sigortasının önemi nedir?

 • Kişiler mevcut Sosyal Güvenlik Sistemi (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur) nden yeterli hizmet alamadıkları için daha iyi hizmet alabilecekleri Özel Sigortalara yönelmektedir.
 • Özel sağlık sigortaları, olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirmektedir. Özel sağlık sigortalarında, kişiler diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğüne sahiptir.
<< Başa Dön

 

Türkiye`de sağlık sigortası hangi aşamadadır?

 • Türkiye`de yaklaşık 700.000 sağlık sigortalısı bulunmaktadır. Bu oran, nüfusun %1`ini oluşturmakta ve bu da çok düşük bir orandır.
 • Sigortacılıkta "Büyük Sayılar Kanunu" geçerlidir, sigortalı sayısı ne kadar artarsa sigortanın fiyatı da o kadar azalacaktır.
 • Poliçe ücreti makul seviyelerde kaldığı sürece de sigortalı sayısı artacaktır.
 • Koç Allianz, 160.000 sigortalı sayısı ile pazardaki lider şirketlerden biridir. Ancak gerek sayı gerekse sigortalı yaş ortalaması istenilen düzeyde değildir.
<< Başa Dön

 

İnsanlar kaç yaşlarında bu sisteme girmelidir?

 • Ne kadar genç yaşta sisteme girilirse o kadar iyi olur.
 • Kişilerin sağlık sorunu yokken sisteme girmeleri, onların uzun vadede kazanımlarını arttıracaktır, öncelikle sağlıklı yaşama ihtimali artacaktır.
 • Koç Allianz, sadece kişilerin sağlık harcamalarını karşılamakla kalmamakta, onların sağlıklı yaşamasına yönelik Koruyucu Hekimlik çalışmalarını da desteklemekte ve Ömür Boyu Yenileme Garantisi vermektedir.
<< Başa Dön

 

Ömür Boyu Yenileme garantisi ve önemi nedir?

 • Sağlık poliçesinin süresi 1 yıldır.
 • Koç Allianz, 1. Yıl sonunda bir değerlendirme yaparak 3 yıllık yenileme hakkı vermektedir.
 • 4. Yıl sonunda ise, yine değerlendirme yaparak poliçeyi ömür boyu yenilemeyi garanti etmektedir. Sigortalı için bu garantinin önemli bir kazanım olduğunun altını çizmek gerekir.
 • Ancak seçilen şirketin de özellikle bu noktada önemli olduğu belirtilmelidir, çünkü sigorta uzun soluklu ve güvene dayalı bir iştir.
<< Başa Dön

 

Ömür Boyu Yenileme için en az 4 yıl beklemek gerektiği biliniyor, istisnalar var mıdır?

 • Koç Allianz "Bizim Bebek" teminatında, ferdi sağlık poliçesi sahibi sigortalıların, poliçe dönemi içinde doğacak bebeklerine ömür boyu sağlık sigortası yenileme garantisini, 4 yıl yerine sadece 14 gün sonra vermektedir.
<< Başa Dön

 

Çocuklara yönelik başka sigorta var mıdır?

 • Koç Allianz`ın, Hayat Sigortası kapsamında Büyüyen Çocuk sigortası adı altında bir ürünü bulunmaktadır. Burada hem çocuk hem de ebeveyn sigortalıdır. Ödenilen primlerden oluşan birikim, sigorta süresi sonunda, tercihe göre çocuğa toplu olarak ödenir veya ömür boyu her yıl artan maaş bağlanır.
 • Sigorta ettirenin vefatı halinde sigorta süresi doluncaya kadar her yıl çocuğa artan maaş ödenir. Süre sonunda çocuğa toplu ödeme yapılır veya istenirse ömür boyu maaş ödenir.
 • Öğrenim Sigortası 1 - 13 yıl arasında çocuğun eğitimi tamamlanıncaya kadardır. Primler yaşa ve seçilecek süreye bağlı olarak yıllık taksitlerle hesaplanır.
<< Başa Dön

 

Koç Allianz Koruyucu Hekimlik çalışmalarına örnekler nelerdir?

 • Kontrol Mammografisi Teminatı: 40 yaş üstü bayan sigortalılar için kontrol anlamında verilen bir teminattır. Yılda 1 kez herhangi bir ücret ödemeden "Kontrol Mammografisi" çektirilebilmektedir.
 • Çocukluk çağı aşıları teminat kapsamındadır.
 • Her yıl Aşı Kampanyaları düzenlenmektedir.
 • Aile Hekimliği sistemine destek verilmektedir.
<< Başa Dön

 

Aile Hekimliği Nedir?

 • Koç Allianz`ın Aile Hekimliği Sigortası adı altında bir ürünü bulunmaktadır.
 • Sağlık kayıtlarının düzenli tutulması ve aile bireylerinin yakından takibi, gerekli kontrollerinin, aşılarının zamanında yapılması esasına dayalı, koruyucu hekimlik yönü ağır basan bir uzmanlık dalıdır.
 • Aile Hekimliği, tüm sigortalıların kullanımına açık, herkesin çekinmeden kolayca erişebileceği, danışma hizmeti alabileceği, tedavi için başvurabileceği , gerekli durumlarda evde muayene olabileceği bir sistemdir.
 • Başta İstanbul olmak üzere , Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Aydın, Muğla, Balıkesir, Hatay'dan Antep'e kadar toplam 27 Aile Hekimi bulunmaktadır.
<< Başa Dön

 

Koç Allianz'ın farkı nedir?

 • Alman Allianz, Japon Tokio Marine gibi sigortacılıkta deneyimli yabancı ortakları olan, Koç topluluğunun güçlu kuruluşlarından biridir.
 • Ayrıca, ISO 9001 Belgesi sahibidir.
 • Call Center (0216 556 7 111), web sitesi ve Buluşma Dergisi ile sigortalılarına ulaşmaya çalışmaktadır.
 • Hizmet sunumunda en önemli ayrıcalığı; Hastane Ofis Sistemidir.
 • Yerinde ve hızlı provizyon ve danışma hizmeti verilmektedir.
 • Hepsinde deneyimli ve yetkin hekimler bulunmaktadır.
 • Halen Medikal Network`de 36 ofisli kurum mevcuttur.
<< Başa Dön

 

Nasıl bir Medikal Network Ağı vardır?

 • Koç Allianz Anlaşmalı Sağlık Kurumlarının ofisli olan 41 tanesi dışında;
 • A: Ayakta ve Yatarak Tedavilerde doğrudan Ödeme yapan sağlık kurumlarıdır. 220 adet A grubu kurum bulunmaktadır.
 • B: Sadece Yatarak Tedavilerde Doğrudan Ödeme yapan sağlık kurumlarıdır. 36 adet B grubu kurum bulunmaktadır.
 • 152 adet Anlaşmalı Eczane bulunmaktadır.
 • Toplamda Türkiye sınırları içinde, 400`ün üzerinde sağlık kurumunda, sigortalı adına doğrudan ödeme yapılmaktadır.
<< Başa Dön

 

Sağlık sigortaları yurtdışında da kullanılabilir mi?

 • Koç Allianz 3D Hizmeti vermektedir.
 • 3D Hizmeti, *Dışarda Tedavi, *Danışma Hizmeti, *Direkt Ödeme`yi kapsamaktadır.
 • John Hopkins, Cleaveland, The Methodist, London Clinic gibi dünyanın her yerinde yüzlerce sağlık kuruluşundan hizmet alınabilmektedir.
 • Yurtdışı hizmeti, Özel Sağlık, Limitsiz sağlık ve Vitalis Sağlık sigortaları için geçerlidir.
 • Ayrıca, Acil Yardım Servisi günün 24 saati sigortalıların hizmetindedir.
<< Başa Dön

 

Vergi Avantajı için Sağlık Prim Ödemeleri Nasıl Belgelendirilebilir?

 • Sağlık Sigortaları için Primlerin Belgelendirilmesi ve Gelir Vergisi Matrahından İndirim Esasları

  Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 63 ve 89 uncu maddelerinde yapılan düzenlemeler ile Sağlık Sigortaları belirli şartlar çerçevesinde gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir.

  1-İndirim konusu yapılacak prim ödemelerinin belgelendirilmesi

  Prim ödemelerinin; ödeme tarihi, ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen prim, ödeme yapılan sigorta şirketinin ünvanı ve ödemenin türüne – saglik sigortasi – iliskin bilgileri içeren asagidaki belgelerle tevsik edilmesi koşulu ile indirim konusu yapılmasi mümkündür:

  a- Doğrudan sigorta şirketlerine ödeme yapılması durumunda alınan makbuzlar,
  b- Banka Dekontları,
  c- Otomatik para çekme makinası makbuzları,
  d- Kredi kartı ekstreleri,
  e- Posta çekleri,
  f- Sigorta poliçesi örneğinin işverene verilmesi halinde, sigorta şirketlerince faks veya e-posta yoluyla katılımcılara gönderilen makbuzlar,
  g- İnternet ortamında yapılan ödemelere ilişkin olarak bilgisayardan alınan çıktılar.

  Ancak g fıkrasındaki internet çıktılarının belge olarak kullanılması durumunda, diğer belgelerden birinin ya da sigorta şirketince düzenlenmiş bir yazı ya da ekstrenin, indirimin uygulandığı ücretin ilgili olduğu yılı izleyen yılın ikinci ayına kadar işverene iletilmesi gerekmektedir. İşten ayrılmalarda da söz konusu belgeler işten ayrılma öncesinde işverene verilmelidir.

  Sigorta priminin işveren aracılığıyla ödenmesi halinde, sigorta poliçesinin bir örneğinin işverende bulunması ve poliçe sigorta priminin ve ödeme dönemlerinin belli edilmiş olması koşuluyla, hizmet erbabı için işveren tarafından ödenen primler yukarıda sayılan belgeler aranmaksızın vergi matrahının tayininde indirim olarak dikkate alınabilecektir.

  2- Ödemenin yapılacağı zaman ve gelecek döneme ilişkin ödemelerin durumu

  Sigorta priminin, vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

  Yıllık beyannamede indirim konusu yapılacak primin, beyannamenin ilgili oldugu yıl ile ilişkili olması ve bu yılın sonuna kadar ödenmesi, ücretlere ilişkin indirimde ise ücretin ilgili olduğu ay ile ilişkili olması ve bu aylık dönemin sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

  Peşin ya da bir aydan uzun dönemli taksitler halinde ödenen primler, ilgili oldukları aylar dikkate alınarak indirim konusu yapılabilecektir. Sonraki aylara ilişkin yapılan ödemeler ödemenin yapıldığı ayda indirim konusu yapılamayacaktır. Aynı şekilde yıllık indirimlerde de gelirin ait olduğu yıla ilişkin prim tutarı indirilebilecektir.

  3- İlgili oldukları dönemlerde indirilemeyen prim ödemelerinin durumu

  İlgili oldukları dönemlerde indirilemeyen prim sonraki dönemlerde indirim konusu yapılamaz.

  Yıllık beyannamede indirim konusu yapılamayan primin sonraki yıllarda ya da ücretlilerin ödedikleri primin ilgili ayda indiremeyen kismının izleyen aylarda matrahtan indirilmesi mümkün değildir.

  4- Sadece geçmiş döneme ve geçmiş dönemle birlikte gelecek döneme ilişkin yapılan prim ödemeleri

  Geçmiş dönemlere ilişkin yapılan prim ödemeleri düzeltme yoluyla ilgili olduğu dönemin matrahının tespitinde dikkate alınamayacaktır.

  Ancak, ödeme geçmiş, cari ve izleyen dönemleri de içeriyorsa, geçmiş döneme isabet eden kısım da ödeme dönemi ve kalan aylarda limitler dahilinde indirim konusu yapılabilecektir. (Tebliğde bu konuda örnek vardır.)

  5- Diğer Hususlar

  Birden fazla işverenden ücret alınması durumunda, yıllık asgari ücrete ilişkin sınırlamalar ücretliler tarafından yeni işverene verilecek bilgiler çerçevesinde yürütülecektir.

  6- Belge düzenine ilişkin olarak Şirketimizin Uygulaması

  Şirketimiz bu güne kadar aksi yönde yasal düzenleme olmadığından makbuz uygulamasını sürdürmüştür.

  Yeni düzenlemeler çerçevesinde; poliçenin sigortalı elinde olması şartı ile duyurumuzun 1 nci maddesinde belirtilen değişik ödeme araçları yoluyla yapılan ödemelere ilişkin belgeler, tevsik edici belge olarak kabul edilmiştir.

  Buna göre, 01 Eylül 2005 tarihinden itibaren şirketimiz tarafından sigortalılarımıza posta yoluyla makbuz gönderilmesi uygulamasına son verilecektir.

  İnternet ortamında ödeme yapan sigortalılarımız için, bu duyurunun 1 nci maddesinde belirtilen yazı veya ekstre Şirketimizden talep edildiği taktirde, ücretin ilgili oldugu yılı takiben sigortalılara verilecektir.

<< Başa Dön

Sorularınız ve yorumlarınız için info@sulesigorta.com adresinden bize ulaşabilrsiniz.
Copyright © 2001 - Tüm Hakları Koç Allianz Sigorta A.Ş.'ye aittir